Stan aktualizacji  0% ukończono.
Nie wyłączaj komputera. To potrwa chwile.
Twój komputer zostanie ponownie uruchomiony za kilka minut