Stan aktualizacji  0% ukończono.
Nie wylaczaj komputera. To potrwa chwile.
Twój komputer zostanie ponownie uruchomiony za kilka minut